Lees voor

Veilige Publieke Taak Twente bezig met praktische handreiking

13-01-2016

Veilige Publieke Taak Twente richt zich op alle gemeentelijke diensten én een veelvoud van andere organisaties met publieke taken (openbaar vervoer, scholen, woningbouwcoöperaties, hulpverleners, welzijnswerkers etc.).  Het project Veilige Publieke Taak heeft sinds oktober 2015 een doorstart gekregen in de regio Twente. Peter uit het Broek is aangenomen als projectleider VPT, waarbij de functie is ondergebracht bij de Veiligheidsregio Twente.

Inventarisatie

Allereerst heeft een inventarisatie plaatsgevonden onder alle 53 organisaties, die betrokken zijn geweest bij een eerdere startbijeenkomst VPT. De organisaties is gevraagd naar de stand van zaken, waar behoefte aan is op VPT-gebied en de mening over de startbijeenkomst een aangeboden activiteiten. De bevindingen zijn wisselend. Er zijn voorlopers op het gebied van VPT, zoals het ZGT, MST en de gemeente Enschede. Andere organisaties in de regio geven te kennen een inhaalslag te willen maken op het gebied van VPT en dat directe ondersteuning wenselijk is. Het onderwerp is duidelijk en leeft bij de betrokken organisaties, mede door de actualiteiten. De organisaties geven aan een concreet handvat te willen. 

Handreiking

Op dit moment is Uit het Broek bezig met een handreiking Geweld en Agressie. Deze handreiking is gedestilleerd uit diverse succesvolle geweldsprotocollen en ‘best practices’ met aandacht voor;

• Relevante maatregelen expertisecentrum Veilige Publieke Taak.
• Omgaan met geweld en agressie.
• Maatregelen tegen geweld en agressie.
• Praktische tips voor o.a. contact met politie en OM.
• E-learning module. 

 

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.