Lees voor

Vragen

 • Wat moet ik doen als de sirene gaat?

  Als de sirene gaat dreigt er acuut gevaar en moet je zo snel mogelijk naar binnen gaan (schuilen). De sirene waarschuwt alleen mensen in het gebied waar gevaar dreigt. Dat kan in één of meer gemeenten zijn, maar ook in één wijk. Hoor je de waarschuwingssirene, dan is het alarm dus voor jou bedoeld.

  Ga naar binnen

  Door naar binnen te gaan, loop je zo min mogelijk gevaar. Dat geldt voor iedereen. Als je buiten bent en niet in de buurt van je huis, ga dan zo snel mogelijk het dichtstbijzijnde gebouw in, bijvoorbeeld een bedrijf, kantoor, winkel of huis. Kinderen die op school zijn, moeten daar blijven en worden opgevangen door de schoolleiding. Informeer vooraf bij de school hoe er bij een noodsituatie wordt gehandeld. Zit je in de auto? Parkeer die dan en ga zo snel mogelijk ergens naar binnen. Kan dit niet, zet dan de auto stil (motor en ventilatie uit) langs de kant van de weg en blijf in de auto. Geef anderen de gelegenheid om bij jou te schuilen. Zie je dat anderen de sirene niet opmerken, waarschuw ze dan.

  Sluit ramen en deuren

  Een zwaar ongeval kan tot gevolg hebben dat er gevaarlijke stoffen in de lucht komen. Je kunt jezelf daartegen beschermen door te schuilen in de woning of een ander gebouw. Sluit ramen, deuren en andere openingen in je woning. Denk ook aan tussendeuren, roosters, ontluchtingskokers, schuiven enzovoort. Ga in elke ruimte na waar buitenlucht naar binnen komt en sluit die openingen af. Zet indien mogelijk de mechanische ventilatie uit of zet het systeem op de laagste stand. Plak de afvoer van ventilatie en andere openingen af (met kranten of plastic).

  Luister naar de rampenzender en volg de instructies op

  Als de sirene gaat, krijgt RTV Oost de status van officiële calamiteitenzender. Op deze zender meldt de overheid wat er aan de hand is en welk gevaar er is. Je krijgt hier instructies en adviezen. Volg die op. Vaak vind je ook actuele informatie op de website van de getroffen gemeenten en/of op www.crisis.nl.

  Weet wanneer het buiten weer veilig is

  Het is niet zo dat als de sirene stopt, de situatie weer veilig is. Pas als je op de calamiteitenzender hebt gehoord dat de situatie weer veilig is, kun je ervan uitgaan dat het gevaar is geweken.

  De sirenetest

  Iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur precies wordt de sirene getest. Het signaal duurt 1 minuut en 26 seconden. Als u dan de sirene hoort, weet u dat er niets aan de hand is. De sirene wordt op nationale feestdagen, Dodenherdenking en religieuze feestdagen nooit getest.

   Heb je een klacht over de sirene of heb je de sirene niet gehoord, dan kun je dit melden bij de gemeente waar je je op dat moment begeeft.

 • Gevaarlijke stoffen brengen de volgende risico’s mee voor de omgeving:

  • een brand door een brandbare vloeistoef, bijvoorbeeld benzine;
  • een brandbare gaswolk, bijvoorbeeld LPG;
  • een giftige gaswolk, bijvoorbeeld chloor;
  • een verdampende giftige vloeistof, bijvoorbeeld ammoniak;
  • een explosie van springstoffen, bijvoorbeeld kruitopslag.
 • Je lichaam merkt een schadelijke stof vaak snel op; je ogen kunnen beginnen te prikkelen, ademhalen kan moeilijker worden of je kunt een indringende geur ruiken. Komen in jouw omgeving gevaarlijke stoffen vrij? Dan waarschuwt de sirene alle mensen in het gebied waar gevaar dreigt. Daarnaast kun je gewaarschuwd worden via NL Alert. Als er gevaar is in een zeer klein gebied, kun je gewaarschuwd worden via geluidswagens. Luister goed wat er gezegd wordt en volg de instructies op. Via de calamiteitenzender Radio Oost (89.4 FM) en RTV Oost teletekstpagina 123 krijg je meer informatie over wat er aan de hand is en wat je moet doen.

 • Kijk op de risicokaart om erachter te komen waar in jouw gemeente gevaarlijke stoffen worden verwerkt, opgeslagen of vervoerd. Woon, werk of begeef je je dichtbij een plaats waar mensen werken met gevaarlijke stoffen? Of ben je op een plek waar deze stoffen langs komen tijdens het vervoer? Dan kun je de volgende acties ondernemen:

  • Zorg dat je altijd genoeg spullen en een noodpakket in huis hebt als je enige tijd binnen moet blijven.
  • Zorg dat je weet hoe je het gas, de elektriciteit en de ventilatie kunt uitschakelen.
  • Weet hoe je gevaarlijke stoffen kunt herkennen via de volgende symbolen:
  Giftig Ontvlambaar Explosief
       

  Herkennen

  Je kunt giftige stoffen soms herkennen aan de kleur van een (rook)wolk. Bij brand kunnen rookwolken met een gele of bruine kleur wijzen op giftige stoffen in de rook. Niet brandende giftige wolken zijn vaak kleurloos of wit van kleur.

  Giftige stoffen zijn vaak lastig te ruiken. Bekende giftige stoffen die herkenbaar zijn, zijn ammoniak en chloor.

  Giftige stoffen kunnen verschillende gezondheidsgevolgen hebben. Deze zijn niet altijd direct merkbaar. Als meerdere mensen acute klachten hebben, kan dat betekenen dat ze in contact zijn gekomen met een giftige stof. Klachten kunnen zijn: irritaties aan de luchtwegen, huid en ogen of misselijkheid.

  Andere signalen die wijzen op (ongevallen met) gevaarlijke stoffen zijn oranje gevaarborden op vrachtwagens of interne noodsirenes bij bedrijven in de buurt. Ook kun je denken aan afzettingen met tekens die naar giftige stoffen verwijzen.

  Heb je een beperking of ben je hulpbehoevend? Bespreek dit dan met familie, vrienden en/of buren.

 • ALGEMEEN:

  • Bel 112 om de hulpdiensten te alarmeren als dit nog niet is gebeurd.
  • Volg de instructies van de hulpdiensten op.
  • Stem af op de calamiteitenzender Radio Oost (89.4 FM) en volg de aanwijzingen op.
  • Denk altijd aan je buren of andere mensen in je omgeving. Vooral als deze personen ouder, slechthorend, slechtziend of op een andere manier hulpbehoevend zijn.
  • Kinderen die op school, in de crèche of op de kinderopvang zijn, worden daar opgevangen. De medewerkers zijn hiervoor opgeleid. Vertrouw op hun deskundigheid.
  • Als de sirene stopt, dan is dat niet het teken dat het gevaar is geweken. Pas als je van de overheid, hulpdiensten ter plaatse of via de calamiteitenzender RTV Oost (89.4 FM) hoort dat de situatie veilig is, dan kun je weer naar buiten.

  ALS ER GIFTIGE STOFFEN VRIJKOMEN:

  • Blijf binnen of ga zo snel mogelijk naar binnen.
  • Sluit ramen en deuren.
  • Doof open vuur.
  • Sluit alle ventilatieroosters en zet alle ventilatiesystemen uit, zoals afzuigkap, ontluchtingskokers, muur- en toiletroosters.
  • Ga naar een kamer waar het niet tocht, liefst middenin het huis of gebouw.
  • Als je beter naar een andere plaats kunt gaan, krijg je dat te horen via RTV Oost of een geluidswagen van politie of brandweer.
  • Volg altijd de aanwijzingen op van professionele hulpverleners.
  • Ben je buiten? Ga weg van het incident en loop of rij dwars op de wind met een (natte) doek voor je neus en mond.

   

  ALS JE IN AANRAKING BENT GEWEEST MET GIFTIGE STOFFEN:

  Als je in aanraking bent geweest met een giftige stof kun je het beste zo snel mogelijk je kleren uittrekken en in de afgesloten zak bewaren. Neem vervolgens contact op met een huisarts of ziekenhuis. De meeste stoffen kun je afspoelen met lauw water, door bijvoorbeeld een douche te nemen. Ga na het afspoelen sowieso naar een arts of ziekenhuis.

  ALS ER BRAND OF EXPLOSIEGEVAAR DREIGT:

  • Neem zo snel mogelijk grote afstand van de brand of lekkage. Houd tenminste 500 meter aan en schuil ergens binnen.
  • Dwars Op De Wind
  • Ben je in een gebouw dat binnen 500 meter van de bron staat? Maak dan gebruik van het ontruimingsplan.
  • Als je wegloopt of –rijdt van het ongeval, doe dat dan dwars op de wind.
  • Volg de instructies van de hulpdiensten op.
  • Niet roken.
 • Veiligheidsregio Twente is een regionaal samenwerkingsverband tussen politie, brandweer, GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en de veertien Twentse gemeenten. Haar voornaamste taak is de bescherming tegen (gezondheids-)risico’s, ernstige noodsituaties, rampen en crises van iedereen die in Twente woont, werkt en verblijft.

   

 • Bij een incident of noodsituatie in Twente kun je via de calamiteitenzender Radio Oost (89.4 FM) en RTV Oost teletekstpagina 123 meer informatie krijgen over wat er aan de hand is en wat je moet doen.

   

  Je kunt zelf ook veel actuele informatie vinden op internet, bijvoorbeeld via de website van je gemeente of op www.crisis.nl (deze site kan bij rampen en crisis worden gevuld met actuele informatie).

   

  Daarnaast is het mogelijk dat de gemeente een apart informatienummer opent tijdens of na een ramp. Dit telefoonnummer wordt via de gemeentelijke website bekend gemaakt.

 • SIRENE

  Ben je in een gebied waar gevaar dreigt, dan word je gewaarschuwd door de sirene en/of NL Alert. De sirene waarschuwt alle mensen in het gebied waar gevaar dreigt. Als je de sirene hoort, is hij voor jou bedoeld! De sirenes worden elke eerste maandag van de maand om 12.00 uur getest. Er is dan niets aan de hand. Gaat de sirene op een ander moment, dan is er wel gevaar.

  NL ALERT

  NL-Alert is een nieuw aanvullend alarmmiddel van de overheid voor op de mobiele telefoon. Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht informeren. In het bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen. Zo kunnen meer mensen worden bereikt en worden mensen beter geïnformeerd.

  GELUIDSWAGENS

  Is er geen sirene of NL Alert, of dreigt er zeer plaatselijk gevaar? Dan word je gewaarschuwd door geluidswagens. Luister goed wat er gezegd wordt en volg de instructies op.

  HOE BLIJF JE OP DE HOOGTE?

  Actuele informatie bij een noodsituatie of ramp krijg je via de officiële calamiteitenzender Radio Oost (89,4 FM of kabel). Op TV Oost vind je actuele informatie op Teletekst pagina 123. Daarnaast is het mogelijk dat je de meest actuele informatie krijgt via de website van je gemeente of via www.crisis.nl.

 • Grote evenementen hebben vaak een eigen website. Wanneer je van plan bent naar een evenement te gaan kan het nuttig zijn vooraf de website van het evenement te bekijken. Vaak vind je hier bijvoorbeeld afspraken over veiligheid en mogelijke vluchtroutes/nooduitgangen. Wanneer je het evenemententerrein betreedt, kijk dan altijd even waar de nooduitgang zich bevindt.

 • Wil je de risico's bij jou in de buurt opzoeken? Dat kan via de risicokaart. Voer daar je postcode of woonplaats in. Je kunt zien of er in jouw omgeving een verhoogd risico is op bijvoorbeeld het vrijkomen van gevaarlijke stoffen of natuurbrand.

  • Zorg er voor dat om je huis geen grote losse objecten staan, zoals tuinmeubels. Zet ze binnen of zet ze goed vast. Dat geldt ook voor luiken.
  • Zorg dat ramen en deuren dicht zijn. Vooral wanneer ze aan de windzijde van het huis zitten.
  • Parkeer je auto op een veilige plaats, uit de wind en uit de buurt van bomen en schuttingen.
  • Blijf binnen. Als je toch naar buiten moet, verlaat het pand dan via een uitgang die in de luwte ligt. Schuil niet onder bomen of bij huizen vanwege vallende takken en dakpannen
  • Voer (nood)reparaties pas uit als de storm is gaan liggen.
  • Wacht, als het kan, met het melden van schade tot de situatie zich verbetert. Zo raken de hulpdiensten niet overbezet.
  • Moet je toch de weg op? Vermijd dan zoveel mogelijk dammen en bruggen en luister naar de verkeersinformatie.
  • Zijn er mensen in je omgeving die extra hulp nodig hebben? Bespreek met hen wat je voor hun kunt doen, bijvoorbeeld het vastzetten van hun spullen.
 • Zorg dat je weet hoe ver het onweer bij je vandaan is. Dat doe je door het aantal seconden te tellen tussen bliksemflits en donder. Eén seconde komt ongeveer overeen met een afstand van 300 meter. Is het onweer minder dan tien seconden bij je vandaan, dan is het gevaarlijk dichtbij. Let dan op de volgende zaken:

  Als je buiten bent:

  • Zoek, indien mogelijk, bescherming in een gebouw.
  • Blijf uit de buurt van open water, zoals meren en rivieren.
  • Word je in het open veld overvallen door onweer? Maak je dan zo klein mogelijk door op je hurken te gaan zitten, met je voeten naast elkaar.
  • Schuil nooit onder een alleenstaande boom, langs een bosrand of bij een metalen afrastering.
  • Als je met een groepje bent: verspreid je.
  • Ga nooit op de grond liggen.

  Als je binnen bent:

  • Sluit ramen vanwege de kans op gevaarlijke windstoten en slagregens.
  • Voorkom schade aan elektrische apparatuur. Koppel de antenne- of telefoonaansluiting los en zorg dat de tv, telefoons en computer geen stroom krijgen.
  • Neem geen bad of douche.
  • Als je moet evacueren of als het water tot aan je huis komt, sluit dan in elk geval gas en elektriciteit af.
  • Als je genoeg tijd hebt, breng dan waardevolle spullen naar de hoogste verdieping in huis.
  • Neem alleen hoognodige zaken mee, zoals eten en drinken, contant geld, medicijnen, identiteitsbewijzen en verzekeringspapieren. Denk ook aan je huisdieren.
  • Doe je woning op slot.
  • Controleer of je buren weten dat ze moeten evacueren.
  • Als je niet weg kunt, ga dan naar het hoogste punt in je huis.
  • Als je zelf veilig bent, help mensen in je buurt die hulp nodig hebben.
  • Waad of rijd nooit door het water. Snelstromend water dat boven je enkels staat, kan je al omver gooien en meesleuren.
  • Drink minimaal 2 liter water verspreid over de dag en luister naar je lichaam.
  • Span je niet teveel in, vooral niet tussen 12.00 en 16.00 uur.
  • Draag een hoofddeksel, zonnebril en lichte kleding.
  • Kleed je warm aan. Draag ook een muts of pet en handschoenen.
  • Pas op met sieraden. Piercings en oorbellen kunnen vastvriezen aan de huid.
  • Houd kleine kinderen zoveel mogelijk binnen. Ze krijgen het snel koud.
  • Blijf in beweging.
  • Ga je met de auto op weg, neem dan een warme deken mee. Neem ook een zaklamp, eten en drinken mee.
 • Een ziektegolf kan grote maatschappelijke gevolgen hebben: artsen en verpleegkundigen krijgen het heel druk, sommige bedrijven kunnen hun werk niet meer goed doen omdat minder mensen kunnen werken, het openbaar vervoer zal minder vaak rijden of komt misschien stil te liggen. Er zijn verschillende infectieziekten. Ook de ernst van de ziekte en het aantal zieke personen is steeds anders. Het ligt er bijvoorbeeld aan of mensen al een bepaalde bescherming hebben opgebouwd tegen de ziekte. Er zijn inentingen voor een aantal ziekten waardoor deze ziekten nu minder voorkomen of zelfs verdwenen zijn. Maar er kunnen ook weer nieuwe infectieziekten ontstaan, zoals een nieuw soort griep.

 • Als er een ziektegolf of epidemie uitbreekt, geeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) informatie. Dringende informatie kan tevens bekend worden gemaakt via RTV Oost (89.4 FM en teletekstpagina 123).

 • Zelf kun je niets doen om een ziektegolf te voorkomen. Maar je kunt er wel voor zorgen dat je zo'n periode zo veilig mogelijk doorstaat, waarbij je de kans op besmetting of uitbreiding zo klein mogelijk maakt. Bij veel besmettelijke ziekten zijn in ieder geval de volgende hygiënemaatregelen van belang:

   • Gebruik altijd papieren zakdoekjes, gooi deze na gebruik direct weg.
   • Houd bij het niezen en hoesten je hand voor je mond of hoest tegen de binnenkant van je arm.
   • Was regelmatig goed je handen, vooral na toiletgebruik, en gebruik bij voorkeur papieren handdoekjes.
   • Ben je hulpbehoevend? Bespreek dit dan met familie, vrienden en/of buren.
  • Bedenk vooraf dat je vaak nog veel tijd hebt om te schuilen of te evacueren, raak dus niet in paniek.
  • Weet hoe je ventilatiegaten kunt afsluiten.
  • Bedenk waar je naartoe kunt of wilt als je moet evacueren.
  • Als je in september 2017 jodiumpillen hebt ontvangen, bewaar deze dan goed, op een logische plek.
  • Bedenk vooraf dat je vaak nog veel tijd hebt om te schuilen of te evacueren, raak dus niet in paniek.
  • Zorg dat je altijd genoeg spullen en een noodpakket in huis hebt als je enige tijd (maximaal 24 uur) binnen moet blijven.
  • Zijn er mensen in je omgeving die extra hulp nodig hebben tijdens een noodsituatie? Bespreek met hen wat je voor hun kunt doen.
  • Ben je hulpbehoevend? Bespreek dit dan met familie, vrienden en/of buren.
 • Als water, lucht, grond en gewassen besmet raken, kan dit ernstige gevolgen hebben. Hoe ernstig hangt af van de hoeveelheid straling die iemand oploopt. Hoe meer straling iemand ontvangt, hoe groter het risico is dat hij of zij er ziek van wordt.

  Een ander gevaar bij een kernongeval is mogelijk de paniek die bij mensen ontstaat. Paniek kan zorgen voor chaos en voor gevaarlijke situaties.

 • Is een radioactieve wolk op komst, maar nog niet gepasseerd?

  • Bereid je erop voor dat je een periode van maximaal 24 uur moet schuilen. Ga naar huis, haal kinderen van school of de dagopvang en zorg voor een noodpakket.
  • Zorg voor voldoende levensmiddelen en leg een voorraad (drink)water aan.
  • Volg de berichtgeving via Radio Oost en RTV Oost teletekstpagina 123. Hier hoor je ook wanneer het eventueel verstandig is jodiumpillen te slikken.

  Is een radioactieve wolk (bijna) in de buurt?

  • Je hoort de sirene of krijgt een NL-Alert. Dit is het signaal om naar binnen te gaan.
  • Raak niet in paniek.
  • Zit je in de auto? Zet de regionale calamiteitenzender Radio Oost (89.4 FM) aan, schakel alle ventilatie uit en rij weg van de kerncentrale. Let op: als er files zijn, kun je beter schuilen in een gebouw.
  • Volg de berichtgeving via Radio Oost en RTV Oost teletekstpagina 123. Zo word je geïnformeerd over welke maatregelen de overheid adviseert om jezelf en anderen in jouw omgeving in veiligheid te brengen.
  • Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals afzuigkap, ontluchtingskokers, muur- en toiletroosters.
  • Gebruik en drink geen kraanwater, geen regenwater, geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken etenswaren. Gebruik alleen voorverpakte voedingsmiddelen.
  • Houd huisdieren binnen.
  • Raak mensen of dieren die buiten zijn geweest niet met blote handen aan; ze kunnen besmet zijn. Is aanraken nodig, gebruik dan bij voorkeur handschoenen. Spoel mensen en dieren die buiten zijn geweest af met water. Hoe sneller je dat doet, des te minder blootstelling aan straling.
 • Het is moeilijk in het algemeen te zeggen wat verdacht is en wat niet. Dat hangt af van de situatie. Een aantal voorbeelden:

  • Zie je een achtergelaten koffer op een trein- of metroperron, dan kan dat verdacht zijn. Waarschijnlijk was iemand vergeetachtig en is er niets aan de hand. Toch is het beter om meteen een medewerker van het openbaar vervoer te waarschuwen of de politie te bellen.
  • Een onbekend bestelbusje dat al twee weken bij je in de straat staat, hoeft niets te betekenen maar het kan wel. Als je de zaak niet vertrouwt, bel dan de politie.
  • Mensen die overdreven veel aandacht hebben voor de beveiliging van een gebouw of een terrein kunnen bezig zijn met de voorbereiding van een aanslag. Waarschuw in dat geval de politie.
  • Het kan zijn dat je toevallig mensen met elkaar hoort praten en dat hun woorden je verdacht voorkomen. Licht de politie in.
  • Ben je winkelier en koopt een klant een grote hoeveelheid artikelen die je in verband kunt brengen met een aanslag, zoals kunstmest of waterstofperoxide? Bel dan de politie.
 • Wat je kunt doen, hang af van de omstandigheden en het soort aanslag. Over het algemeen gelden de volgende adviezen:

  • Ga zo snel mogelijk weg van de rampplek.
  • Kun je niet veilig wegkomen? ga op de grond liggen of verberg je.
  • Geef de politie alle informatie die kan helpen bij het opsporen van de daders.
  • Volg altijd de instructies van politie en hulpverleners ter plaatse.

  Hier vind je duidelijk weergegeven wat je kunt doen bij welke situatie.

  1. Installeer een antivirusprogramma
   Gebruik een antivirusprogramma om je computer, tablet en mobiele telefoon te beschermen en schakel automatische updates in. Laat het antivirusprogramma daarnaast geregeld uw apparaten scannen op infecties, bijvoorbeeld iedere maand. Schakel een eventueel meegeleverde firewall altijd in, zodat het de verbindingen tussen het apparaat en het internet in de gaten kan houden.

  2. Installeer steeds de software-updates
   Producenten van besturingssystemen, browsers en andere programma’s brengen geregeld updates uit om beveiligingslekken te verhelpen. Kwaadwillenden maken vaak gebruik van deze beveiligingslekken om je computer binnen te dringen. Hou dus ook je software up-to-date en maak waar mogelijk gebruik van automatische updates.

  3. Gebruik sterke wachtwoorden
   Een moeilijk te raden wachtwoord is belangrijk, vooral bij cruciale systemen zoals DigiD of je wifinetwerk. Gebruik niet overal hetzelfde wachtwoord, wijzig geregeld je wachtwoorden (bijvoorbeeld ieder jaar), deel ze niet met anderen en sla ze niet op in de internetbrowser of in een onbeveiligd bestand op uw computer.

  4. Maak alleen verbinding met vertrouwde wifinetwerken
   Verstuur dus geen gevoelige gegevens (e-mail, internetbankieren) over netwerken die je niet kent of niet vertrouwt. Versleutel thuis je draadloze netwerk met WPA2 met AES-encryptie om te voorkomen dat kwaadwillenden je internetverkeer kunnen onderscheppen.

  5. Open geen verdachte berichten en bestanden
   Ontvang je onverwacht een bericht met een bijlage, (ingekorte) hyperlink of verzoek om in te loggen op een systeem? Ga hier niet op in, zelfs niet wanneer je de afzender kent. Accepteer het bericht alleen als je het van deze afzender verwachtte te krijgen. Verwijder spam direct.

  6. Installeer alleen apps via de officiële applicatiewinkels
   Ook apps voor je mobiele telefoon of tablet kunnen malware bevatten. Installeer apps daarom alleen via de officiële applicatiewinkels en gebruik geen illegale kopieën. Kijk ook goed naar tot welke gegevens de app toegang vraagt. Bekijk ervaringen van medegebruikers om een beeld te vormen van de betrouwbaarheid van de app.

  7. Controleer het adres van websites
   Controleer het webadres (URL) en het certificaat (het hangslotje in de adresbalk van de browser) om vast te stellen dat je geen nagemaakte of onveilige website bezoekt. Is er geen hangslotje? Vul dan geen gevoelige gegevens in op deze website. Gebruik bladwijzers voor websites die je vaak bezoekt en let extra op bij het openen van verkorte URL’s. Deze worden veel gebruikt op sociale netwerken.

  8. Sluit pop-ups in je browser af met Alt+F4
   Klik nooit op akkoord, ok, de ‘X’ of nee om een pop-up af te sluiten: je kunt hiermee per ongeluk malware installeren. Een pop-up sluit je het beste af via de toetsencombinatie ‘Alt+F4’. Installeer eventueel een pop-up-filter om pop-ups te blokkeren.

  9. Bedenk goed wat je met wie deelt op internet
   Denk goed na over wat je wel of niet op internet wilt delen. Scherm je sociale netwerksites goed af en wees selectief in wie toegang krijgt tot je profiel en gegevens. Laat je je gegevens ergens achter, ga dan na bij welke organisatie je dat doet, hoe lang je gegevens worden bewaard en aan wie de gegevens nog meer kunnen worden verstrekt. Geef niet meer gegevens dan noodzakelijk is.

  10. Gebruik je gezond verstand
   Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het dat meestal ook. Wees alert als je iets niet vertrouwt of niet kent.
 • Bij een kernongeval kunnen radioactieve stoffen vrijkomen. Een voorbeeld van zo’n radioactieve stof is radioactief jodium. Via de luchtwegen of het eten van besmet voedsel kan radioactief jodium in het lichaam terechtkomen en door de schildklier worden opgenomen. Dit kan op de langere  termijn schildklierkanker veroorzaken. De schildklier heeft een beperkte opnamecapaciteit voor jodium. De opname van radioactief jodium in de schildklier kan daarom worden voorkomen door kort voor of tijdens de blootstelling een hoeveelheid niet-radioactief jodium in te nemen, in de vorm van jodiumtabletten (kaliumjodide). Deze tabletten bevatten zoveel jodium dat zij de schildklier  verzadigen.

  Jodiumtabletten bieden geen bescherming tegen andere radioactieve stoffen die door het lichaam worden opgenomen. Daarom zal de overheid ook andere beschermende maatregelen afkondigen zoals schuilen (binnenblijven en ramen, deuren en ventilatie afsluiten) en maatregelen ter bescherming van voedsel.

 • Als criminelen zaken doen met gewone mensen, dan valt dat onder ondermijningWant het ondermijnt of verzwakt de samenleving. Waarom doen criminelen dat? En hoe?

  Criminelen hebben gewone mensen – en ook ambtenaren - nodig om geld te verdienen Gewone mensen zijn niet alleen slachtoffers van criminelen. Criminelen moeten voor hun activiteiten ook gebouwen huren, kopen of bouwen. En spullen kopen en vervoeren. Vaak doen ze daarvoor zaken met gewone mensen, die helemaal niet weten dat ze met criminelen te maken hebben. En die daar ook niets mee te maken willen hebben. En ze hebben ambtenaren nodig, mensen die bij de overheid werken. Want die moeten vergunningen afgeven en controles uitvoeren bij bedrijven.

  Criminelen hebben gewone mensen nodig als ze hun geld willen uitgeven Ze verdienen geld met misdaden, zoals diefstal, drugshandel of afpersing. Dat geld willen ze uitgeven. Bijvoorbeeld aan huizen, bedrijfsgebouwen en auto’s. Of ze willen het op de bank zetten. Dan krijgen ze te maken met gewone mensen, bij gewone bedrijven. Die huizen verkopen, of auto’s. Of die bij een bank werken. Of bij een gemeente.

  Er zijn veel voorbeelden van ondermijnende criminaliteit Een voorbeeld is hennepteelt (het kweken van wietplanten). Criminelen halen gewone mensen over hennep of wiet te kweken bij hen thuis op zolder. Een ander voorbeeld is zorgfraude. Sommige zorgaanbieders zijn crimineel. Zij laten de klanten betalen, maar leveren geen goede zorg. Zo krijgen gewone mensen te maken met criminelen, zonder dat ze dat weten en willen.

 • Ondermijnende criminaliteit gebeurt tussen de gewone mensen en valt niet op Want de georganiseerde, criminele bendes doen net alsof ze een gewoon bedrijf zijn. Of een vereniging. Ze doen zogenaamd gewone dingen, maar verdienen intussen geld met criminaliteit. Gewone, onschuldige mensen raken er bij betrokken. En soms lopen gewone mensen door ondermijning gevaar.

 • Outlaw Motorcycle Gangs worden ook wel OMG's genoemd.

  Het zijn georganiseerde, criminele bendes die doen alsof ze een vereniging zijn, een motorclub. Ze doen zogenaamd gewone dingen: motorrijden. Maar verdienen intussen geld met criminaliteit (zoals drugshandel, mensenhandel of fraude). Gewone, onschuldige mensen raken er bij betrokken, zoals de horecaondernemer, of het verenigingsbestuur, van wie ze een locatie willen huren. En de mensen die in de buurt van die locatie wonen, en die zich niet veilig voelen met die motorbende in de buurt.

 • Criminele bedrijven kun je niet altijd herkennen. Soms zijn het zogenaamd gewone bedrijven, die stiekem criminele activiteiten doen

  Zo kan het zijn, dat in een kantoor met computers en dozen achter een wand een drugslaboratorium verstopt is. Of dat een kapperszaak eigenlijk een vergaderruimte is van een criminele bende. Soms valt dat helemaal niet op. Maar soms kun je het wel vermoeden, als je goed oplet. Want het is natuurlijk vreemd, als een ambtenaar bij een controlebezoek ziet, dat de computers helemaal niet zijn aangesloten. En het kan de buurt opvallen dat in de nieuwe kapperszaak overdag nooit klanten komen. Maar dat er ’s avonds een heleboel klanten tegelijk zijn, die lang blijven.

 • Mensen weten soms niet eens, dat ze criminelen helpen Bijvoorbeeld de eigenaar van een gebouw, die dat gebouw aan een club verhuurt als clubhuis. Maar die niet weet, dat die club eigenlijk een criminele bende is.

  Criminelen halen soms gewone mensen over, om ze te helpen Ze vragen bijvoorbeeld aan mensen of ze stiekem wietplantjes willen kweken bij hen thuis op zolder. Of om een pakje voor ze weg te brengen of op te halen. Of om iets te verkopen via internet. Of om mailtjes voor ze te versturen. En ze doen dan net, alsof dat normaal is. En ze maken het aantrekkelijk. Want ze betalen er geld voor. Vaak best veel geld. En dat lijkt dan makkelijk verdiend.

  Of die criminelen maken mensen zo bang, dat ze geen nee durven zeggen Dan weten mensen wel, dat het verboden is om veel wietplantjes op zolder te hebben. Of ze vertrouwen de club niet, die het gebouw wil huren. Maar ze zijn bang. En ze voelen zich bedreigd. En daarom durven ze geen nee te zeggen.

  Ondermijning verzwakt de samenleving Want als criminelen invloed krijgen, dan worden mensen bang en onzeker. Mensen weten dan niet meer wie ze kunnen vertrouwen. Ze voelen zich niet meer veilig. En ze raken het vertrouwen in de overheid kwijt. Dat gebeurt als er steeds meer ondermijnende criminaliteit komt. Daarom bestrijdt de overheid ondermijnende criminaliteit.

 • Alle overheden werken samen, tégen ondermijning De gemeenten en de politie werken samen met de Veiligheidsregio Twente en het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie houdt verdachten in de gaten, en brengt ze bij genoeg bewijs voor de rechter. De Veiligheidsregio Twente… wat doet die, in een paar woorden?

  Zij delen informatie en onderzoeken die samen Ze werken soms ook samen met de Belastingdienst. Die zien soms, dat iemand op papier weinig inkomen heeft. Terwijl die persoon wél een grote auto en een groot huis met dure spullen heeft. En ze werken samen met elektriciteitsbedrijven. Die zien soms, dat een huis of bedrijf heel veel elektriciteit gebruikt. Dat kan komen door het kweken van wietplantjes (hennep).

  Ze voorkomen dat criminelen een bedrijf kunnen beginnen en zaken kunnen doen De betrokken ambtenaren weten namelijk heel goed waar ze op moeten letten. En ze werpen belemmeringen op waar hebben we het dan over? Wat zijn voorbeelden hiervan?

  Ze sporen criminele activiteiten op en maken daar een einde aan De overheid kan straffen opleggen. Daarvoor is het uitwisselen van informatie heel belangrijk. En het is ook belangrijk dat er genoeg handhavers zijn; dat zijn ambtenaren die bedrijven controleren.

  Ook maken ze burgers, bedrijven en ambtenaren bewust van niet-normale, criminele activiteiten Want de overheid wil, dat mensen ondermijnende criminaliteit gaan herkennen en melden. Als mensen crimineel gedrag accepteren, dan verzwakt dit de samenleving. Daarom gaat de overheid de komende tijd meer aandacht besteden aan ondermijning. Want criminaliteit is niet gewoon. En het moet zeker niet gewoon worden.

 • Er kan van alles gebeuren bij een kerncentrale, aanrijdende hulpdiensten betekenen niet direct een kernongeval. Hieronder een animatie van wat er gebeurt bij een ongeval op een kerncentrale.

   

   

   

   

 • Als er ondanks alle veiligheidssystemen toch radioactieve stoffen vrijkomen, kan een deel van de bevolking gevraagd worden te schuilen. Schuilen betekent: naar binnen gaan, ramen en deuren sluiten en ventilatie of luchttoevoer stoppen.

   

  Als er nog tijd is, kunt u in het aangewezen gebied zelf ook iets doen:

  • Zorg van tevoren voor voldoende eten en drinken.
  • Ga naar huis, als dat kan. Haal kinderen van school of opvang als zij in het gebied op school zitten.
  • Volg de berichtgeving.

   

   

 • Deskundigen beoordelen of de mensen in een bepaald gebied beter kunnen vertrekken. Als dat zo is dan krijgt deze groep mensen instructies om zich voor te bereiden op evacuatie. Het kan zijn dat alvast gestart wordt met evacuatie uit bijzondere locaties, bijvoorbeeld ziekenhuizen, gevangenissen of zorgcentra. Dat vergt namelijk meer tijd.

   

  Wat kunt u zelf doen?

  • Bedenk waar u heen kunt.
  • Leg spullen klaar.
  • Bedenk of er iemand in uw buurt is die geen vervoer heeft en haal die persoon op.

   

   

   

   

 • Jodiumtabletten bieden bescherming tegen de schadelijke gevolgen van radioactief jodium dat kan vrijkomen bij een kernongeval. Radioactief jodium wordt bij inademen opgenomen in de schildklier. Dit geeft een verhoogde kans op schildklierkanker. Door op het juiste moment jodiumtabletten te slikken, raakt de schildklier verzadigd met gewoon jodium. De schildklier neemt dan minder radioactief jodium op.

   

  Van belang is dat de jodiumtabletten alleen worden ingenomen op het moment dat hiervoor een instructie door de overheid wordt gegeven. Bewaar de tabletten op een vaste, bekende plek.

   

   

   

   

   

 • Gewassen en vee kunnen besmet raken door in contact te komen met een radioactieve wolk. Door een oogst- en slachtverbod of graasverbod wordt voorkomen dat er radioactief voedsel op de markt komt. Verder kan de overheid bijvoorbeeld groente, vlees, vis en melkproducten van de markt halen of inlaatpunten voor de productie van drinkwater laten sluiten in een bepaald gebied.

   

 • Jodiumtabletten

  De opname van radioactief jodium in de schildklier kan worden voorkomen door kort voor of tijdens de blootstelling aan radioactieve straling een hoeveelheid niet-radioactief jodium in te nemen, in de vorm van jodiumtabletten (kaliumjodide). Dit kan schilklierkanker voorkomen.  In juni 2015 hebben inwoners van Dinkelland en Losser die binnen 25 kilometer van de kerncentrale wonen, preventief jodiumtabletten gekregen. Het ministerie van VWS heeft besloten om in oktober 2017 alle huishoudens in Nederland, die binnen een straal van 100 km van een kerncentrale wonen en waar kinderen tot 18 jaar wonen, te voorzien van jodiumtabletten. Jodiumtabletten helpen alleen tegen radioactief jodium, niet tegen andere radioactieve stoffen die mogelijk vrijkomen bij een kernramp. Zie ook www.waaromkrijgikjodiumtabletten.nl

 • Gevolgen van een kernongeval

  De situatie in de kernreactor bepaalt of, wanneer en in welke mate er radioactiviteit vrijkomt. Getraind personeel kan de situatie bijsturen met noodprocedures en daarmee het vrijkomen van radioactieve stoffen voorkomen of beperken. Als er toch radioactiviteit buiten het terrein van de installatie komt, bepalen de weersomstandigheden hoe deze radioactiviteit wordt verspreid.

  In kernreactoren wordt onder andere uranium gebruikt, dit uranium is een splijtstof en is de brandstof van de reactor. Bij een ernstig kernongeval gaat het in bijna alle gevallen om een combinatie van technisch en menselijk falen. Dit falen, kan in sommige gevallen zorgen voor ontsnapping van radioactieve stoffen naar aanleiding van onvoldoende koeling van het splijtmateriaal. Door meerdere barrières, verschillende en noodprocedures wordt zelfs bij ernstige problemen de hoeveelheid radioactief materiaal dat vrijkomt beperkt of voorkomen.

  Hoe groot het gevaar voor de gezondheid is, hangt af van de hoeveelheid en soort materiaal dat vrijkomt, de windrichting en snelheid en andere factoren. Deskundigen maken een inschatting hoe een kernongeval er mogelijk uit kan zien en de overheid maakt op basis hiervan een besluit hoe hulpdiensten en burgers moeten handelen.

 • Diefstal door een ‘babbeltruc’ komt steeds vaker voor: onbekenden bellen bij u aan en gebruiken een mooie smoes om binnen te komen. Vervolgens stelen zij uw geld en andere waardevolle bezittingen. In sommige gevallen gebeurt dit in combinatie met bedreiging en/of geweld. Dieven doen zich soms ook voor als meteropnemer of reparateur. Of ze vragen om een glas water of een pen, terwijl een handlanger het huis binnenglipt. Deze zogeheten babbeltrucs zijn bedoeld om mensen op te lichten. Het gebeurt voornamelijk aan de deur en bij pinautomaten. Denk niet dat het u niet overkomt, want de dieven zijn zeer behendig met hun smoezen. De politie is alert op deze vorm van diefstal. Lees op de website van de politie meer over babbeltrucs en hoe u kunt voorkomen dat u slachtoffer wordt of bekijk dit filmpje.

   

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.