Hoe gaan ouderen om met hittestress?

Door klimaatverandering is het steeds vaker langere periodes achter elkaar warm. In de zomer van 2022 bijvoorbeeld, kreeg Twente te maken met twee hittegolven. Hitte is voor sommige mensen gevaarlijk. Kinderen, mensen met gezondheidsproblemen en ouderen zijn een risicogroep. In opdracht van de Veiligheidsregio Twente is er daarom in 2022 onderzoek gedaan naar hittestress bij ouderen. Een student van de Universiteit Twente voerde het uit.  

Het KNMI spreekt van een hittegolf als het minstens vijf dagen lang warmer is dan 25 graden en op drie van die dagen warmer dan 30 graden.

 

Interviews met ouderen 

Voor het onderzoek zijn 12 ouderen uit Enschede geïnterviewd. Het blijkt dat alle ouderen de hitte anders ervaren: sommigen vinden het prettig terwijl anderen er last van hebben. Vooral ouderen in appartementen hadden last van de hitte. De meeste geïnterviewden zagen de hitte niet als een gevaar voor hun gezondheid. Dat wijst erop dat er onder ouderen weinig bekend is over de gevaren van de hitte, terwijl die wel bestaan. Hitte kan namelijk zorgen milde klachten zoals vermoeidheid, maar ook voor hevige gezondheidsklachten. Bijvoorbeeld een zonnesteek en het verergeren van chronische aandoeningen.

Toch weten ouderen wel veel maatregelen tegen de hitte. Hiervan voeren ze ook een groot deel uit. De maatregelen worden uitgevoerd wanneer de ouderenn ze makkelijk vinden en zien dat ze nuttig zijn. Zo drinken veel ouderen al extra water, passen ze hun dagritme aan en doen ze minder zware activiteiten.

Oudere vrouw bij ventilator

Voetenbadjes en hoeden 

Het onderzoek onder de ouderen in Enschede leverde ook aanbevelingen op. Zo zou het goed zijn ouderen meer bewust te maken van maatregelen die makkelijk uit te voeren zijn en weinig geld kosten. Het extra water drinken en het dagritme aanpassen zijn hier voorbeelden van. Maar ook aanbevelingen zoals een extra flesje water meenemen als je op pad gaat, voetenbadjes en een pet of hoed dragen om je hoofd te beschermen tegen de zon, werden als nuttig beschouwd. 

Door klimaatverandering ontstaat er vaker risicovol weer. De kans op een storm, hittegolf of extreme droogte is de afgelopen jaren alleen maar groter geworden. De impact van die weertypes kan groot zijn. Bereid je daarom voor!

Meer informatie over omgaan met hitte

Oudere met zonnehoed