Gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen kun je op allerlei plekken tegenkomen in Twente. Zo worden over het spoor in Twente giftige en explosieve stoffen vervoerd omdat die noodzakelijk zijn voor de industrie. Maar ook bij bedrijven in Twente wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen. Deze bedrijven nemen veel veiligheidsmaatregelen, maar 100 procent veiligheid bestaat niet.

Denk bij gevaarlijke stoffen onder andere aan chloor, LPG-gas of ammoniak. Deze stoffen zijn giftig, brandbaar of explosief. Diverse bedrijven werken met deze of andere gevaarlijke stoffen of slaan ze op, zoals tankstations. Gevaarlijke stoffen worden ook vervoerd: over de weg, het spoor, het water en ondergronds via buisleidingen. Woon je vlakbij het spoor? Weet dan wat je moet doen bij een ongeluk met gevaarlijke stoffen.

Gevaarlijke stoffen

Weet wat je moet doen

De kans is heel klein op een ongeluk met gevaarlijke stoffen. Maar als het misgaat, is het goed om voorbereid te zijn. Weet wat je moet doen:

  • Breng jezelf en je naasten in veiligheid door afstand te nemen van het ongeluk.
  • Ga naar binnen en sluit ramen, deuren en ventilatie. 
  • Volg het nieuws en de instructies van hulpdiensten.

Informatie komt via NL Alert, de regionale rampenzender of via deze website, Twente Veilig.nl

Gevaarlijke stoffen

Wat moet ik doen als ik in aanraking ben geweest met een gevaarlijke stof?

  • Lees bij het gebruik van gevaarlijke stoffen van huishoudelijke aard, zoals chloor en spiritus, altijd eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Hierop staat wat het gevaar is van de stof. Ook staat erop wat je moet doen als je ermee in aanraking komt.
  • Als je in aanraking bent geweest met een gevaarlijke stof waarvan je niet weet wat het is en het doet, spoel dan zo snel mogelijk de stof van je af. Doe dit met veel en bij voorkeur lauw water. Probeer daarbij te voorkomen dat nog meer lichaamsdelen besmet raken.
  • Wanneer je kleding met de stof in aanraking is geweest, trek je het kledingstuk zo snel mogelijk uit. Leg het in een afgesloten zak of andere ruimte.
  • Neem zo nodig contact op met je huisarts of bel bij ernstige gezondheidsklachten 112.
  • Ben je in aanraking geweest met giftige stoffen? Ga dan eerst onder de douche, voordat je naar een huisarts gaat.