Crisisoefening in Hof van Twente

Elk jaar oefent de crisisorganisatie van Veiligheidsregio Twente in alle Twentse gemeenten. Er wordt dan een groot incident nagebootst waarbij meerdere hulpdiensten betrokken zijn en coördinatie plaatsvindt vanuit de veiligheidsregio. Meestal is van tevoren bekend waar en wanneer er een oefening is. Maar vandaag is er in Hof van Twente een onverwachtse oefening.

De verschillende onderdelen van de Twentse crisisorganisatie zijn daarbij opgeroepen en gaan aan de slag met een fictief incidentscenario. Op basis van dat scenario maken ze samen beslissingen over de manier waarop het incident bestreden moet worden. De exacte datum en tijd van deze oefening zijn van tevoren niet aangekondigd, waardoor de leden van de crisisorganisatie niet wisten wanneer de oefening zou plaatsvinden. Net als bij een écht incident dus.

Oefening CoPI met auto's

Systeemtest

Bijzonder aan de oefening in Hof van Twente is dat deze is aangewezen als systeemtest. Dat betekent dat de Inspectie van Justitie & Veiligheid erbij aanwezig is om te kijken hoe de Twentse crisisorganisatie functioneert. Als veiligheidsregio zijn we verplicht om één keer per jaar een systeemtest uit te voeren. Naast de wettelijke verplichting is de systeemtest ook een mooie gelegenheid om van elkaar te leren en gezamenlijk te oefenen.

Wat merk je als inwoner van deze oefening?

Als inwoner merk je niets van de oefening, tenzij je fervent volger bent van de alarmeringen van de hulpdiensten. Vanuit de Meldkamer Oost-Nederland wordt namelijk ‘realistisch gealarmeerd’. Dat wil zeggen dat de meldkamer de crisisorganisatie op dezelfde manier alarmeert als bij een daadwerkelijk incident het geval zou zijn. Op de diverse alarmeringssites zal de melding van deze oefening daarom zichtbaar zijn.