Hulpdiensten: druk, maar grote incidenten bleven uit

De hulpdiensten hebben het druk gehad met de jaarwisseling. Dit jaar is dat zonder grote incidenten verlopen. Het aantal incidenten past in het Twentse sfeerbeeld van de jaarwisseling van de afgelopen jaren. Er is geen sprake geweest geweld tegen de hulpverleners van de hulpdiensten. Op dit moment is er nog geen zicht op de omvang van de schade ten gevolge van de jaarwisseling.

Brandweer

De jaarwisseling verliep voor brandweer Twente vergelijkbaar met voorgaande jaren. De brandweer is in totaal 105 keer gealarmeerd. In bijna alle gevallen ging het om kleine incidenten, zoals container-, coniferen en afvalbrandjes. Maar ook is de brandweer op oudejaarsdag en na de jaarwisseling ingezet voor wat grotere incidenten. In Hengelo is een woning zwaar beschadigd door een brand op een balkon en in Almelo is een aanbouw achter een woning door brand verwoest. In Enschede heeft de brandweer samen met de politie opgetreden om enkele vreugdevuren te blussen. In Twente is deze jaarwisseling geen agressie tegen brandweermensen geweest.

Brandweerauto

Oudejaarsdag

Brandweer Twente is op oudejaarsdag vanuit verschillende kazernes in totaal 66 keer gealarmeerd voor een incident. In Enschede is door middel van zwaar vuurwerk schade ontstaan aan een woongebouw, gelukkig is hierbij geen brand uitgebroken. Ook heeft vuurwerk in de middag rookschade aangericht aan een schoolgebouw in Enschede.

Nieuwjaarsnacht

Na middernacht tot 08.00 uur in de ochtend moest de brandweer 39 keer in actie komen. Direct na 0.00 uur is brand ontstaan op een balkon van een woning in Hengelo. De brandweer schaalde op naar middelbrand en heeft met twee blusvoertuigen de brand geblust. Ook heeft de brandweer vier katten uit de woning weten te redden. In Almelo is een aanbouw achter een woning verwoest door brand. Ook bij dit incident hier heeft de brandweer twee blusvoertuigen en diverse tankwagens ingezet om de brand te blussen. De aanbouw is geheel verwoest door de brand. In Enschede heeft de brandweer samen met de politie opgetreden om een aantal vreugdevuren in de stad te blussen. In Almelo heeft een autobrand voor de brandweerkazerne lichte schade veroorzaakt aan het gebouw.

Politie

Politie spreekt van een drukke nacht in Twente. Dit jaar zijn er in totaal 147 incidenten gemeld en 11 aanhoudingen verricht. Er is geen toename in de ernst van de meldingen, maar wel in hoeveelheid. De meest voorkomende incidenten waren vechtpartijen, openbare ordeverstoringen, mishandelingen en geluidsoverlast. Er zijn tal van feesten gehouden, waarbij voor enkele geen vergunning was aangevraagd. De desbetreffende gemeenten en politie hebben hierop veiligheidsvoorschriften opgelegd, die ook zijn nageleefd. Zowel vergunde als onvergunde feesten zijn zonder noemenswaardige problemen verlopen. Voor zover nu bekend is er geen geweld gebruikt tegen politiemedewerkers.

Politie

Geneeskundig

In totaal zijn 20 vuurwerkslachtoffers in de Twentse ziekenhuizen binnengekomen. Het Medisch Spectrum Twente (MST) heeft 10 vuurwerkslachtoffers geregistreerd. Hiervan zijn er twee minderjarig. Ook de overige slachtoffers zijn relatief jong, onder de 40 jaar. Bij de Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) zijn ook 10 vuurwerkslachtoffers binnengekomen, waarvan 7 jonger dan 20 jaar. Ten opzichte van vorig jaar zijn er minder vuurwerkslachtoffers gemeld. Van de 20 vuurwerkslachtoffers zijn 3 personen doorgestuurd naar andere ziekenhuizen voor de behandeling van specifiek letsel (brandwonden en oogletsel). In beide ziekenhuizen zijn alcohol gerelateerde patiënten binnengebracht. Een ziekenhuis had te maken met twee agressieve patiënten.

Ambulance