Paasvuren! Hoe bezoek je ze veilig?

Het aansteken van een paasvuur is een oude traditie die in veel delen van Europa voorkomt. Zo ook in onze regio. Het ontsteken van een paasvuur brengt een gevoel van saamhorigheid, maar kent ook risico’s.

Risico’s

Zo bestaat er een kans dat het vuur zich uitbreidt waardoor een natuurbrand kan ontstaat. Ook kan een gebouw dat in de buurt staat in brand gaan en kunnen mensen gewond raken door het vuur of het inademen van rook.

Bezoek jij een paasvuur in de regio? Gezellig en leuk! Let wel op de veiligheid. Is er een feesttent bij het paasvuur? Kijk dan goed waar de nooduitgangen zijn, je weet dan welke kant je op moet als er iets gebeurt. Verder hebben we nog een paar tips voor je:

  • Rook. Ga niet in de rook van het staan, let op de windrichting en kies dan je plek waarvan je kunt genieten van het paasvuur.
  • Ontdekken van brand. Mocht er naast het paasvuur, ongewenst op een andere plek brand uitbreken, weet dan wat je moet doen. Bel 112 en spreek de organisatie van het paasvuur aan.
  • Afstand houden. Houd voldoende afstand van het vuur, ook in verband met rondvliegende vonken. Ook is het verstandig om geen brandbare kleding te dragen zoals nylon of polyester.
  • Wind. Als het hard waait, dan brengt het aansteken van een paasvuur extra risico’s met zich mee. Het vuur kan zich makkelijker verspreiden door de harde wind en rondvliegende vonken kunnen een brand op een andere plaats veroorzaken.