Natuurbrand

Risicovol weer zorgt ook in Nederland voor steeds meer natuurbranden. Door harde wind en gortdroge natuur, kan een natuurbrand zich zeer snel uitbreiden met alle gevolgen van dien. Dit soort branden zijn een uitdaging voor de brandweer, mede vanwege de beschikbaarheid van bluswater en de bereikbaarheid van het terrein. Daarnaast is het door de hoge temperaturen fysiek zwaar werk.

Jaarlijks gaan vele hectares natuur verloren door brand. De oorzaak ligt meestal in onvoorzichtigheid door de mens. Hieronder lees je wat je moet doen bij een natuurbrand, maar ook wat je zelf kunt doen om natuurbrand te voorkomen. 

Natuurbrand

Hoe voorkom ik natuurbrand?

  • Gooi afval in de daarvoor bestemde bakken. Smeulend zwerfafval en glas zijn regelmatig een oorzaak van natuurbrand.
  • Vuur maken en barbecueën mag alleen op speciale picknick- en vuurplaatsen.
  • Houd altijd blusmiddelen als een tuinslang, emmer water of brandblusser bij de hand voor het bestrijden van een beginnende brand.
  • Rook liever niet in natuurgebieden. Doe je dat toch, maak je sigaret dan zorgvuldig uit voordat je hem weggooit. Als er een rookverbod van kracht is, moet je je daar uiteraard aan houden.

Wat te doen bij natuurbrand?

  • Blijf kalm.
  • Bel 112 en geef je locatie door.
  • Probeer de brand niet zelf te blussen.
  • Loop niet voor de brand uit of in de richting van de brand, maar haaks op de richting waar de brand vandaan komt.
  • Een veilige plaats bij een natuurbrand is de openbare weg of bebouwde kom.

Handcrew Overijssel

De Handcrew Overijssel is een team dat gespecialiseerd is in natuurbrandbestrijding. Het goed getrainde en geoefende team is samengesteld uit brandweermensen uit Twente en IJsselland: de kazernes Den Ham, Nijverdal, Dedemsvaart en Raalte. Het team kan in heel Nederland worden ingezet tijdens zowel het bestrijden van een natuurbrand als in de nablusfase. De Handcrew Overijssel komt onder andere daar waar de voertuigen niet kunnen komen. De naam van het team zegt het al, het is voornamelijk handwerk.

 

Lees hier meer over de Handcrew

Handcrew Overijssel

Weet jij wat je moet doen bij een natuurbrand?