08-09-2023 17:49 | GESLOTEN

Zeer grote brand Borne

In een loods aan de Steenbakkersweg in Borne heeft een felle brand gewoed. De industriebrand werd opgeschaald naar zeer grote brand. Bij de brand is asbest vrijgekomen. Het verspreidingsgebied is echter beperkt gebleven tot het terrein waar de loods stond. Verkenningseenheden hebben controles uitgevoerd in de woonwijk naast de loods en vonden daar geen asbesthoudend materiaal.

Laatst bijgewerkt:
09-11-2023 16:32
08-09-2023 18:32
Afgeschaald naar middelbrand

De brand is afgeschaald naar middelbrand. Tweederde van de loods is verloren gegaan. Bij de brand is asbest vrijgekomen, dit is op het eigen terrein neergekomen. Verkenningseenheden van de brandweer controleren de woonwijk op eventuele aanwezigheid van asbest. 

08-09-2023 20:18
Sein brand meester bij brand in Borne

Inmiddels is het sein brand meester gegeven bij de brand in Borne. Alle eenheden keren terug naar hun kazerne. Heeft u roetdeeltjes in uw tuin gevonden? Bekijk dan ons advies op www.twenteveilig.nl

08-09-2023 21:40
Afsluitende persbericht

Lees het afsluitende persbericht over de zeer grote brand in een loods aan de Steenbakkersweg in Borne op brandweertwente.nl

Zeer grote brand Steenbakkersweg Borne

map
Informatie over roetdeeltjes en brokstukken
Bij een (grote) brand kunnen roetdeeltjes en andere brandresten achter blijven in de omgeving. Trek handschoenen aan voordat je zichtbare brokstukken opraapt, raap het niet met blote handen op. Gooi het materiaal weg in de afvalcontainer of een vuilniszak voor restafval, tenzij de gemeente na de brand adviseert om deze bij het klein chemisch afval aan te bieden. Roetdeeltjes op auto’s, fietsen, tuinmeubelen etc. kun je schoonmaken met warm water en zeep.
Roetdeeltjes verwijderen
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen bij het verwijderen van verbrandingsresten en roetdeeltjes: Trek handschoenen aan voordat je zichtbare brokstukken opraapt. Raap het niet met blote handen op. Heb je het materiaal toch aangeraakt met blote handen? Was je handen grondig. Gooi het materiaal weg in de afvalcontainer of een vuilniszak voor restafval, tenzij de gemeente na de brand adviseert om deze bij het klein chemisch afval aan te bieden. Roetdeeltjes op auto’s, fietsen, tuinmeubelen etc. kun je schoonmaken met warm water en zeep. Je kan het materiaal wegspuiten, niet borstelen. Voer het water zo nodig af via een rioolputje. Liggen er zichtbare deeltjes op het gras? Maai het gras en voer het gemaaide gras af als restafval; Haal je groente of fruit uit de tuin? Ligt hier zichtbaar materiaal op, dan is het advies deze producten weg te gooien in de afvalcontainer of een vuilniszak voor restafval. Kinderen doen vaak hun (vieze) handen of (vieze) dingen in hun mond. Hierbij krijgen ze kleine hoeveelheden grond en stof binnen die aan hun handen is blijven plakken. Inspecteer plekken waar kinderen spelen op de aanwezigheid van roetdeeltjes. Als er roetdeeltjes aanwezig zijn, verwijder ze dan.